Blue Zone Oss

Een Blue Zone (ofwel: vital zone) is een gebied waarin mensen langer, gelukkiger en vitaler leven. Momenteel zijn er 5 van dergelijke zones in de wereld. Kunnen we dit niet ook in Brabant realiseren? Nieuwsgierig geworden? Lees op deze pagina meer over de ontwikkeling in Oss.

Er zijn op dit moment 5 blue zones (ofwel: vital zone) in de wereld: Sardinië (Italië), Ikaria (Griekenland) Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië)en Nicoya (Costa Rica). Bekijk snel in het filmpje wat Blue Zones precies zijn!

Waarom zouden we dit niet ook in Brabant kunnen realiseren? Het Blue Zone Brabant initiatief is een experiment met burgers, overheden, gezondheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten om ook echt een Blue Zone te kunnen ontwikkelen in Brabant: een proeftuin voor een gezondere leefwijze en een betere leefomgeving. De kerngroep van het experiment bestaat uit BrabantZorg (Bert Visser), Provincie N-Brabant (Edwin Weijtmans), RIWA Maas (Harry Römgens), Waterschap Aa&Maas (Marlies Kampschreur) en Way of Nature (Annemieke Wiercx).

De initiatiefnemers hebben geregeld dat enthousiastelingen konden deelnemen aan een U-Lab Training om de Blue Zone verder uit te werken, waarbij werd aangesloten bij de initiatieven en energie in Oss. In totaal hebben zo’n 26 personen deelgenomen. Na alle sessies is gezamenlijk besproken wat we in de toekomst nodig is om de Blue Zone te realiseren. Eén van dingen die eruit kwam is een platform creëren waar mensen verbindingen ook echt met elkaar kunnen aangaan.

Op dit moment voert het Louis Bolk Instituut een nadere verkenning uit om een Blue Zone in Oss te gaan concretiseren.

Het realiseren van een Blue Zone willen we samen doen. Inbreng van iedereen is van harte welkom. Dus heb jij ideeën hoe we die Blue Zone kunnen realiseren, of wil je eerst meer informatie over het project? Ga dan snel naar de projectpagina of neem contact op met Anemieke Wiercx (mail Anemieke) of Marlies Kampschreur(mail Marlies)

 

Afbeeldingen

Twitter

Op de kaart

0  reacties