Bodemcafé

Het Bodemcafé is onderdeel van het Bodemnetwerk Brabant. Dit netwerk is opgezet met als doel om bodemprojecten, evenementen en praktijkkennis gericht op duurzaam bodemgebruik te bundelen en aan elkaar te koppelen.

Het Bodemnetwerk Brabant is van en voor iedereen die op een verantwoorde manier met de bodem om wil gaan en wordt vormgegeven door een vaste kerngroep (werkgroep) die zich bezighoudt met projecten en evenementen in Brabant op het gebied van bodem en duurzaam gebruik daarvan. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, HAS, ZLTO en BMF. De werkgroep kan nog uitgebreid worden met anderen die graag mee willen denken.

De werkgroep Bodemnetwerk Brabant organiseert bodemcafés met als doel: netwerken, van elkaar leren en het tot stand brengen van samenwerkingen en ontmoetingen in een informele setting.

Het volgende Bodemcafé bij jou in de regio?

Bodemcafés zijn ideaal om in een ongedwongen sfeer contact te leggen met mensen uit de agrarische wereld over praktische bodemzaken. Wil je zelf een Bodemcafé organiseren, ideeën delen of een locatie aandragen? Neem dan contact op met het Bodemnetwerk of mail Marcelle Chambon (Vitalebodem@brabant.nl).

 

Café-agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"162116"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Verslagen

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"documents","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"162089"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Fotoalbum

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"documents","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"162129"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 

Terug naar Brabantse Projecten