Brabantse Projecten

De bodem is de basis van ons bestaan. De levende bodem is het centrum van ons ecosysteem, het levert ons alles wat groeit en bloeit, voedsel en schaduw, landschap en en ruimte, gezondheid en welzijn. De Brabantse bodem wordt gebruikt voor intensieve landbouw, een aangepast waterregime, aangelegde natuur, bebouwing en infrastructuur. Dat heeft geleid tot een structurele achteruitgang van de bodemgesteldheid. Dit is een urgent probleem. We willen samen op zoek naar een oplossing.

Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van projecten die in Brabant zijn opgezet om de bodemgesteldheid te verbeteren.

 • Grondig Boeren met Maïs Brabant

  1382 keer bekeken

  Na een lange periode van voorbereiding startte in het voorjaar van 2017 het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Maïs Brabant’. Het project loopt ten minste tot het voorjaar van 2020 en is bedoeld om de maïsteelt in de provincie Brabant toekomstbestendiger te maken. Lees meer over Grondig Boeren met Maïs Brabant

 • Koolstofboeren

  586 keer bekeken

  ‘Koolstofboeren’ is een tweejarig project van ZLTO, Bionext en het Louis Bolk Instituut. Doel van het project is om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering. Boeren in het project doen dit door koolstof vast te leggen in de bodem. Lees meer over Koolstofboeren

 • Circulaire Landbouw Sint-Tunnis Boxmeer

  491 keer bekeken

  In 2017 is het Programma Circulaire Landbouw van start gegaan in de twee gemeenten Sint Tunnis en Boxmeer. Met dit programma willen de initiatiefnemers, de beide ZLTO-afdelingen, een beweging organiseren onder alle boeren om met duurzaam bodembeheer aan de slag te gaan. Lees meer over Circulaire Landbouw Sint-Tunnis Boxmeer

 • Inspiratieplatform Duurzame Gronduitgifte

  526 keer bekeken

  Duurzame Gronduitgifte is een inspiratieplatform van negen Brabantse organisaties die samenwerken om het feitelijk gebruik van de gronden die zij verpachten of beschikbaar stellen te verduurzamen. Lees meer over Inspiratieplatform Duurzame Gronduitgifte

 • Bodempaspoort

  506 keer bekeken

  In het bodempaspoort van ZLTO worden op perceelsniveau gegevens over de kwaliteit van de Brabantse bodem verzameld. Zo worden ondernemers bewust van de bodem en worden ze gestimuleerd om maatregelen te nemen voor de lange termijn. Lees meer over Bodempaspoort

 • Brabants Maaisel

  672 keer bekeken

  In een pilot onderzocht waterschap De Dommel de mogelijkheden voor het gebruik van Bokashi: een Japanse methode voor bodemverbetering. Door het aanleggen van hopen met sloot- en oevermaaisel ontstaat er een waardevolle bodemverbeteraar voor de landbouw. Lees meer over Brabants Maaisel

 • Bodemcafé

  1581 keer bekeken

  Het Bodemcafé is onderdeel van het Bodemnetwerk Brabant. Dit netwerk is opgezet met als doel om bodemprojecten, evenementen en praktijkkennis gericht op duurzaam bodemgebruik te bundelen en aan elkaar te koppelen. Lees meer over Bodemcafé

 • VICOE

  244 keer bekeken

  Met het project VICOE, opgezet in Zundert, wordt biomassa uit de hele regio verzameld en verwerkt tot allerlei producten zoals compost, groen gas, stroom en inhoudstoffen van plantendelen. VICOE draagt bij aan een vitale bodem. Lees meer over VICOE