Wat is Bodemnetwerk Brabant?

Over Bodemnetwerk Brabant

Bodemnetwerk Brabant is een inspiratieplatform waar agrariërs, onderzoeksorganisaties, bodemexperts, gemeenten en andere geïnteresseerden praktische kennis over de bodem kunnen delen. Je vindt hier een overzicht van bodemprojecten van Brabantse ondernemers en kunt hier ook je eigen bodemproject aan toevoegen. Op het Bodemforum kun je vragen stellen en kennis ophalen, ervaringen en nieuws delen en zelfs projectpartners zoeken voor subsidieprojecten. Ten slotte vind je hier een overzicht van de bodemcafès die regelmatig door het kernteam van Bodemnetwerk Brabant worden georganiseerd. Op de pagina Bodemcafé vind je hierover meer informatie.

Het Bodemnetwerk organiseert naast bodemcafés ook regelmatig lezingen, bijeenkomsten en netwerkborrels. Ook ondersteunt het studiegroepen, individuele initiatieven en subsidie-aanvragen.

Kernteam

 

HAS Den Bosch
Marie-Jeanne Groffen

M.Groffen@has.nl 

"De productie van veilig en gezond voedsel kan alleen in een vitale bodem. Iedereen die op een of andere manier verantwoordelijk is voor een stukje Brabantse bodem zal de handen ineen moeten slaan om te zorgen dat wij ook in de toekomst een gezonde bodem hebben. Binnen het Bodemnetwerk van de Provincie Noord-Brabant komen alle bodemgebruikers samen om van elkaar te leren en gezamenlijk stappen te zetten in de goede richting. De HAS doet graag mee aan dit netwerk om te zorgen dat de bodemgebruikers van de toekomst nu al de noodzakelijke wijsheid tijdens hun HBO studie opdoen."
 

Waterschap De Dommel
Maarten van Schijndel

MvSchijndel@dommel.nl

"Het Bodemnetwerk Brabant is belangrijk omdat de bodem bedrijven, overheden en burgers verbindt. Voor de waterschappen is de bodem van belang omdat het indirect een grote invloed heeft op de waterkwaliteit en -kwantiteit in een watersysteem. Het Bodemnetwerk is een mooi platform om kansen met betrekking tot bodem, maar dus ook water, gezamenlijk te benutten."

 

 

 

Brabantse Milieufederatie
Yvette Osinga

Yvette.Osinga@brabantsemilieufederatie.nl

"Duurzaam beheer van de bodem is van vitaal belang voor de bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Het is ook een voorwaarde voor de transitie naar een duurzame landbouw, omdat een gezonde, levende bodem de rol van bestrijdingsmiddelen en kunstmest kan vervangen en uitspoeling van meststoffen naar natuur en milieu kan beperken. Bovendien houdt een gezonde, levende bodem water beter vast. Met het bodemnetwerk kunnen we de krachten bundelen van de  verschillende partijen die hiermee aan de slag zijn of willen."
 

Waterschap De Dommel
Annelies Balkema 
ABalkema@dommel.nl

"Bij Bodemnetwerk Brabant leg ik nieuwe contacten en deel ik kennis en ervaringen. Dit biedt nieuwe kansen om samen te werken aan een betere bodem in Brabant. Hier draag ik graag aan bij vanuit mijn functie als adviseur beleid en innovatie op bodem, landbouw en biomassa bij Waterschap de Dommel."

 

ZLTO
Marijgje Wijers

Marijgje.Wijers@zlto.nl

‘A nation that destroys its soil destroys itself’ – Franklin D. Roosevelt

Provincie Noord-Brabant
Marloes van Sebille - op den Buijs

MvSebille@brabant.nl

"Van de bovenlaag tot de diepe ondergrond, de bodem is de basis onder ons bestaan."

 

Provincie Noord-Brabant
Marcelle Chambon - Willems (voorzitter)

MCWillems@brabant.nl

"Bij vitale bodem denk je aan agrarische bodems. Maar ook voor natuurbodems en bodems in bebouwd gebied is vitaliteit essentieel. De bodem is overal."