Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Ruimtelijke adaptatie & klimaatverandering

Naast het Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater, komt er met ingang van 2018 ook een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet aangeven welke (ruimtelijke) maatregelen er in Nederland nodig zijn waardoor nadelige effecten minstens beheersbaar blijven. De provincie, de 4 Brabantse waterschappen en een aantal Brabantse gemeenten nemen het voortouw in het uitwerken van het plan. Lees hierover meer op brabant.nl.

Hoe bereik je mensen en hoe zet je hen aan tot actie, zodat je samen echt verschil kan maken? Dat is een vraagstuk waar een tiental landelijke, regionale en lokale overheden de komende jaren aan gaat werken via Design Thinking. 

Projecten (bekijk alles)

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"137046"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie en nieuws

Deze pagina bevat informatie en nieuws rondom de ontwikkeling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook bevat deze pagina meer algemene informatie rondom klimaatverandering in Brabant.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"145899"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 

 

0 bestanden: