Uitnodiging Zuid-Nederland, versneld aan de slag met klimaatadaptatie

Op deze pagina vindt u informatie en nieuws rondom projecten die de provincie samen met partners en andere partijen uitvoert rondom het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Kimaatverandering wordt in de provincies Noord-Brabant en Limburg ervaren als urgent én acuut. Droogte, hitte, hagel en wateroverlast zijn bijna aan de orde van de dag. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben daarom in samenwerking met de inliggende waterschappen en gemeenten het initiatief genomen om de aanpassing aan de klimaatverandering versneld op te pakken.

Tijdens de regiotafel Noord-Brabant op 2 februari jl. en het diner pensant in Limburg op 15 februari jl. waren bestuurders het er over eens dat er een "tandje bij" moest. De fysieke kenmerken en omstandigheden van ons gebied maken dat bij ons klimaatverandering urgent én acuut is. In juni 2016 bedroeg de schade door wateroverlast in Zuid Nederland meer dan 285 miljoen euro, terwijl een maand later er sprake was van extreme droogte.

Tijdens de stuurgroep Deltaprogramma van 20 april in Den Haag overhandigde Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu van de provincie Noord-Brabant het Zuid-Nederlandse aanbod aan deltacommissaris Wim Kuijken, Peter Heij, directeur-generaal Water en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en aan Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

De uitnodiging die Zuid-Nederland aan het Rijk in het kader van het Deltaprogramma aanbiedt, bevat de ambitie om de aanpassing aan de klimaatverandering vanuit een koplopersrol en is gericht op het verkrijgen van aandeelhouderschap vanuit het Rijk. Beide provincies nemen hierbij het initiatief om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat en aan de gang te gaan met anders ontwerpen en inrichten, bewustwording en gedragsverandering.

In de bijlage vindt u:

  • Uitnodiging Zuid-Nederland
  • Initiatievenboek Zuid-Nederland
  • Persbericht
  • Verslag regiotafel Noord-Brabant d.d. 2 februari 2017
  • Verslag diner pensant Limburg d.d. 15 februari 2017

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties